SCAA

2020-2022 HONORARY MEMBERS LISTCOUNCIL


President

Yue Yun Hing


Vice President

Hung Chao Hong

Lam Tai Fai


Members

Hu Fa Kuang

Ho Sai Chu

Wan Tai Min

Ho Sai Leung

Woo Po Sing

Lam Kin Ngok

Hung Yau Yik

Wong Chun Nam

EXECUTIVE COMMITTEE


Chairman

Hui Chun Fui


Vice Chairman

Lo Yun Sum

Hu Leung Tze Wai

Hung Tsung Chiao Yun


Hon Treasurer

Asst Hon Treasurer

Asst Hon Treasurer

Yan Sui Tong

Li Wah Cheong

Lok Kung Yao


Hon Gen Secretary

Hon Secretary

Pang Chung

Loo Kin Sang